Velkommen til DRGforum

!!HØSTKONFERANSEN 2016!!

DRGforums høstkonferanse arrangeres i år på Park inn Gardermoen

den

21.11.16
!!Save the date !!

For informasjon om konferansehotellet klikk her

 

PROGRAM ÅRETS HØSTKONFERANSE

* DRGBasis
* Informasjon om nytt i ISF 2017 ved Helsedirektoratet
* Informasjon om nytt i kodeverket 2017 ved Direktoratet for e-helse

* Koding med hovedvekt på sverd/stjerne ved Olafr Steinum
*ISF i Psykiatrien
* Fagspesifikke grupper i DRG-forum

Mer info om programmet og påmelding kommer snart !


 

 

Endelig program for konferansen legges ut primo oktober.